หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  จงเขียนโ...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพ...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  Homework comment
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3513 [Vb]

ช่วยหน่อยคะ อยากทำ Auto-number พอเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วให้รันที่ 0001 ใหม่คะ

ทำแบบให้ autorun ได้แล้วแต่เหลือเพียงให้เวลาขึ้นเดือนใหม่ ให้เป็น 0001 คะ
จากคุณ : Miint / gfocemoobin@gmail.com [2014-05-05 09:18:37]  

110.171.44.215 ความคิดเห็น #29045 (จาก IP: 110.171.44.215)
Code Class GenID
+++++++++++++++++++++++++++++
Public Function AutoGenerateID(ByVal _sTable As String, ByVal _sColumn As String, ByVal _sJOBLOGIDNAME As String, ByVal _sJOBYEAR As String, ByVal _sJOBMONTH As String) As String
Dim strConn As String
strConn = connection.StrConn
With Conn
If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
.ConnectionString = strConn
.Open()
Dim oledb As String

Dim oledbresult As Integer
oledb = "SELECT Count(" + _sJOBLOGIDNAME + ") FROM " + _sTable + ""

Try

Dim Mycmd As New OleDbCommand(oledb, Conn)
Myreader = Mycmd.ExecuteReader()
Myreader.Read()

oledbresult = CInt(Myreader.Item(0))
Myreader.Close()
AutoGenerateID = Format(oledbresult + 1, "0000")


Catch ex As Exception
AutoGenerateID = "0001"
End Try
End With

End Function
จากคุณ : Miint / gfocemoobin@gmail.com [2014-05-05 11:37:13]

110.171.44.215 ความคิดเห็น #29046 (จาก IP: 110.171.44.215)
Page load
++++++++++++++++++++++
Public Class creat
Inherits System.Web.UI.Page
Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\Payuda\Documents\Database2.mdb"
Dim da As New OleDbDataAdapter
Dim ds As New DataSet
Dim Cn As New OleDbConnection(strConn)
Dim sGenID As GenID = New GenID
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Cn = New OleDbConnection(strConn)
Cn.Open()
Dim sGenID As GenID

TextBox1.Text = AutoGenID()

End Sub

Public Function AutoGenID() As String

Dim GCLTID As String
Dim CLTID As String
Dim ids As String
Dim sTable As String
Dim sColumn As String
Dim sJOBLOGIDNAME As String
Dim sJOBYEAR As String
Dim sJOBMONTH As String

sTable = "JOBLOG"
sColumn = "JOBLOGID"
sJOBLOGIDNAME = "JOBLOGIDNAME"
sJOBYEAR = "JOBYEAR"
sJOBMONTH = "JOBMONTH"
GCLTID = sGenID.AutoGenerateID(sTable, sColumn, sJOBLOGIDNAME, sJOBYEAR, sJOBMONTH)
Dim sYear As String = Year(Now).ToString("0000")
Dim sMonth As String = Month(Now).ToString("00")
CLTID = "JLG-" & sYear & sMonth & GCLTID

Return CLTID

End Function
จากคุณ : Miint / gfocemoobin@gmail.com [2014-05-05 11:38:40]

110.171.44.215 ความคิดเห็น #29047 (จาก IP: 110.171.44.215)
ตอนนี้แปลงโค้ดใหม่แล้วค่ะ พอเปลี่ยนเดือนใหม่รัน 0001 ใหม่แล้ว แต่พอสร้างงานอันต่อไปมันไม่รัน 0002 อะคะ<br>==========================<br>Public Class GenID<br> Dim Conn As New OleDbConnection<br> Dim com As OleDbCommand<br> Dim da As OleDbDataAdapter<br> Dim ds As New DataSet<br> Dim Myreader As OleDbDataReader<br> Public Function AutoGenerateID(ByVal _sTable As String, ByVal _sColumn As String, ByVal _sJOBLOGIDNAME As String) As String<br> Dim strConn As String<br> strConn = connection.StrConn<br> With Conn<br> If .State = ConnectionState.Open Then .Close()<br> .ConnectionString = strConn<br> .Open()<br> Dim oledb As String<br> Dim cMonth As String = \
จากคุณ : Miint / gfocemoobin@gmail.com [2014-05-05 17:02:28]

110.171.44.215 ความคิดเห็น #29048 (จาก IP: 110.171.44.215)
ตอนนี้แปลงโค้ดใหม่แล้วค่ะ พอเปลี่ยนเดือนใหม่รัน 0001 ใหม่แล้ว แต่พอสร้างงานอันต่อไปมันไม่รัน 0002 อะคะ
**************************
Public Class GenID
Dim Conn As New OleDbConnection
Dim com As OleDbCommand
Dim da As OleDbDataAdapter
Dim ds As New DataSet
Dim Myreader As OleDbDataReader
Public Function AutoGenerateID(ByVal _sTable As String, ByVal _sColumn As String, ByVal _sJOBLOGIDNAME As String) As String
Dim strConn As String
strConn = connection.StrConn
With Conn
If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
.ConnectionString = strConn
.Open()
Dim oledb As String
Dim cMonth As String = "JLG-" & Date.Now.Year.ToString("0000") & Date.Now.Month.ToString("00")

Dim oledbresult As Integer
oledb = "SELECT max(" + _sJOBLOGIDNAME + ") FROM " + _sTable + ""

Try

Dim Mycmd As New OleDbCommand(oledb, Conn)
Myreader = Mycmd.ExecuteReader()
Myreader.Read()
'AutoGenerateID = Myreader.Item(0).ToString.Substring(0, 10)
'AutoGenerateID = cMonth.Substring(0, 10)
'AutoGenerateID = Myreader.Item(0).ToString.Substring(10, 4)
If Myreader.Item(0).ToString.Substring(0, 10) <> cMonth.Substring(0, 10) Then
AutoGenerateID = cMonth & Format(oledbresult + 1, "0000")
Else
'oledbresult = CInt(Myreader.Item(0))
'oledbresult = CInt(oledbresult + 1)
'AutoGenerateID = oledbresult.ToString("0000")
AutoGenerateID = Myreader.Item(0)
End If

Myreader.Close()
Catch ex As Exception
AutoGenerateID = cMonth & Format(oledbresult + 1, "0000")


End Try
End With

End Function

End Class
จากคุณ : Miint / gfocemoobin@gmail.com [2014-05-05 17:04:05]

110.171.44.215 ความคิดเห็น #29049 (จาก IP: 110.171.44.215)
ทำได้แล้วคะ เอามาแปะไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ
=========================
Public Function AutoGenerateID(ByVal _sTable As String, ByVal _sColumn As String, ByVal _sJOBLOGIDNAME As String) As String
Dim strConn As String
strConn = connection.StrConn
With Conn
If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
.ConnectionString = strConn
.Open()
Dim oledb As String
Dim cMonth As String = "JLG-" & Date.Now.Year.ToString("0000") & Date.Now.Month.ToString("00")

Dim oledbresult As Integer
oledb = "SELECT max(" + _sJOBLOGIDNAME + ") FROM " + _sTable + ""
Try
Dim Mycmd As New OleDbCommand(oledb, Conn)
Myreader = Mycmd.ExecuteReader()
Myreader.Read()
If Myreader.Item(0).ToString.Substring(0, 10) <> cMonth.Substring(0, 10) Then
AutoGenerateID = cMonth & Format(oledbresult + 1, "0000")
Else
oledbresult = CInt(Myreader.Item(0).ToString.Substring(10, 4))
AutoGenerateID = cMonth & Format(oledbresult + 1, "0000")
End If
Myreader.Close()
Catch ex As Exception
AutoGenerateID = cMonth & Format(oledbresult + 1, "0000")


End Try
End With

End Function
จากคุณ : Miint / gfocemoobin@gmail.com [2014-05-06 08:58:02]

58.8.2.149 ความคิดเห็น #29050 (จาก IP: 58.8.2.149)
คือว่าอาจจากคำถามก็ไม่เข้าใจว่าต้องการสื่ออะไร และแม้กระทั่งตอบแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจ แต่ก็เห็นว่า มีการใส่เงื่อนไขการทำงานเพิ่มเข้าไป ก็อยากแนะนำว่า อาจไม่ต้องยกโค้ดจริงมา แค่หยิบมาเฉพาะโค้ดที่ต้องการ เช่น เดิมทำงานจากโค้ดนี้ได้ผลยังไง แต่ต้องการให้ได้ผลยังไง น่าจะทำให้ต่อไปผมถ้าพอช่วยได้จะได้ช่วย

สุดท้ายคือการบ่นให้คนอื่นฟัง มันไม่เกิดประโยชน์เท่ากับการที่อธิบายให้คนอื่นฟังว่ากำลังเกิดปัญหาอะไร และต้องการแก้ไข
จากคุณ : maddog [2014-05-06 15:49:49]

110.171.44.215 ความคิดเห็น #29051 (จาก IP: 110.171.44.215)
ขอโทษด้วยคะ มือใหม่หัดทำ อธิบายไม่ค่อยถูก ก็เลยทำได้แค่นี้คะ
จากคุณ : Miint / gfocemoobin@gmail.com [2014-05-06 16:21:10]

61.90.38.237 ความคิดเห็น #29052 (จาก IP: 61.90.38.237)
มันเป็นปัญหาของทั้งมือใหม่ และมือเก่าครับ คือการอธิบายปัญหา ให้คนอื่นเข้าใจ มันยากกว่าการแก้ไขเองด้วยซ้ำ

ทำให้คนที่เค้าอยากจะช่วยไม่เข้าใจคำถาม บางคนอาจถามว่า "สรุปถามว่าอะไร" หรือ บางคนก็เงียบไม่ตอบ ทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จากคุณ : maddog [2014-05-07 09:32:56]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th