หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  จงเขียนโ...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพ...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  Homework comment
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3537 [Vb]

Print ภาษาไทย ผ่าน Serial Port TMU220 Epson

รบกวนสอบถามหน่อยครับ
Print ภาษาไทย ผ่าน Serial Port TMU220 Epson
ไม่จัด ระดับให้ ต้องทำอย่างไรครับ
ADRport.Write("ทดสอบการพิมพ์" + Chr(13) + Chr(10)) ถ้าพิมพ์ อย่างนี้จะออกเป็น ????????????
ต้องแปลงเป็น Byte แล้วพิมพ์ จึงจะออกภาษาไทยแต่ไม่จัดระดับ
ต้องทำอย่างไรช่วยหน่อยครับ
For I = 1 To Len(strTempA)
byteBuffer(I - 1) = Asc(Mid(Trim(strTempA), I, 1))
Next
ADRport.WriteLine("")
ADRport.Write(byteBuffer, 0, intLength)
ADRport.WriteLine("")

ADRport.WriteLine("")
ADRport.Write(Chr(27) + Chr(45) + Chr(3))
ADRport.Write(byteBuffer, 0, intLength)

ADRport.WriteLine("")

ADRport.Write("B" + Chr(13) + Chr(10))

ขอบคุณครับ
Private Sub btnConnect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnConnect.Click
'CHECK IF PORT IS CLOSED AND THEN OPEN COM PORT FROM COMOBOX PORT NAMES
ADRport.PortName = ComboBox1.SelectedItem
If Not ADRport.IsOpen Then
ADRport.Open()
End If
'THIS SET IS REQUIRED BY THE ADR112 TO CONFIGURE PORTA BIT 0 AS AN OUTPUT BIT. YOUR DEVICE MAY NOT REQUIRE THIS STEP
If ADRport.IsOpen Then

ADRport.Write(Chr(27) + Chr(116) + Chr(21) + Chr(&HBE) & Chr(&HD4) & Chr(&HC1) & Chr(&HBE) & Chr(&HEC) & Chr(&HE4) & Chr(&HB7) & Chr(&HC2))

'ADRport.Write(Chr(27) + Chr(116) + Chr(20))

ADRport.Write(Chr(27) + Chr(45) + Chr(3))

'Dim Str As String = "การค้นหา"
'Dim intLength As Integer = Str.Length
Dim intLength As Integer = 40
Dim I As Integer
Dim byteBuffer(40) As Byte
Dim strTempA As String

For I = 1 To 40
byteBuffer(I - 1) = 70 + I
Next
System.Text.Encoding.GetEncoding(874)
ADRport.WriteLine("")
ADRport.Write(byteBuffer, 0, intLength)
ADRport.WriteLine("")

For I = 1 To 40
byteBuffer(I - 1) = 110 + I
Next

ADRport.WriteLine("")
ADRport.Write(byteBuffer, 0, intLength)
ADRport.WriteLine("")

For I = 1 To 40
byteBuffer(I - 1) = 150 + I
Next

ADRport.WriteLine("")
ADRport.Write(byteBuffer, 0, intLength)
ADRport.WriteLine("")

For I = 1 To 40
byteBuffer(I - 1) = 190 + I
Next

ADRport.WriteLine("")
ADRport.Write(byteBuffer, 0, intLength)
ADRport.WriteLine("")

For I = 1 To 25
byteBuffer(I - 1) = 230 + I
Next

ADRport.WriteLine("")
'ADRport.Write("AAA", 0, 9)
ADRport.Write(byteBuffer, 0, intLength)
ADRport.WriteLine("")

'byteBuffer(0) = 161
'byteBuffer(1) = 210
'byteBuffer(2) = 195
'byteBuffer(3) = 164
'byteBuffer(4) = 233
'byteBuffer(5) = 164
'byteBuffer(7) = 210
'byteBuffer(8) = 203

ADRport.Write(Chr(27) + Chr(116) + Chr(21) + Chr(&HBE) & Chr(&HD4) & Chr(&HC1) & Chr(&HBE) & Chr(&HEC) & Chr(&HE4) & Chr(&HB7) & Chr(&HC2))

ADRport.Write(Chr(27) + Chr(45) + Chr(3))

strTempA = "ทดสอบการพิมพ์"
'ADRport.Write(Chr(27) + Chr(45) + Chr(3) + strTempA + Chr(13) + Chr(10), 0, intLength)

ADRport.Write("CPA11111110" + Chr(13) + Chr(10))

ADRport.WriteLine(strTempA)

ADRport.Write("CPA11111110" + Chr(13) + Chr(10))

ADRport.WriteLine(Chr(27) + Chr(45) + Chr(3) + strTempA)

ADRport.Write("ทดสอบการพิมพ์" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("กินข้าว" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("ทดสอบการพิมพ์" + Chr(13) + Chr(10))

ADRport.Write(EncodeString("ทดสอบการพิมพ์") + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write(EncodeUTF8("ทดสอบการพิมพ์") + Chr(13) + Chr(10))

For I = 1 To Len(strTempA)
byteBuffer(I - 1) = Asc(Mid(Trim(strTempA), I, 1))
Next
ADRport.WriteLine("")
ADRport.Write(byteBuffer, 0, intLength)
ADRport.WriteLine("")

ADRport.WriteLine("")
ADRport.Write(Chr(27) + Chr(45) + Chr(3))
ADRport.Write(byteBuffer, 0, intLength)

ADRport.WriteLine("")

ADRport.Write("B" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("C" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("D" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("E" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("F" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("G" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("H" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("I" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("J" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("K" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("L" + Chr(13) + Chr(10))
ADRport.Write("M" + Chr(13) + Chr(10))

ADRport.Write(Chr(10) + Chr(27) + Chr(109))
End If
End Sub
จากคุณ : A / dbu2001@hotmail.com [2014-12-10 15:26:30]  

61.91.35.66 ความคิดเห็น #29176 (จาก IP: 61.91.35.66)
เข้าใจว่าไม่รองรับ
"Character Type 95 Alphanumeric characters, 37 International characters, Graphic characters: 128 x 12 pages"

http://www.epson.co.th/epson_thailand/printers_and_all_in_ones/pos/product.page?product_name=Epson_TM-U220

ลองเข้าไปดูในเอกสาร api ก็ไม่เจอว่ารองรับภาษาไทย

Print Position Commands
n country
0 USA
1 France
2 Germany
3 U.K.
4 Denmark I
5 Sweden
6 Italy
7 Spain I
8 Japan
9 Norway
10 Denmark II
11 Spain II
12 Latin America 13 Korea
14 Slovenia/ Croatia 15 China
16 Vietnam
17 Arabia

https://www.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=doc&dcat=27
จากคุณ : maddog [2014-12-10 17:31:50]

203.172.120.34 ความคิดเห็น #29177 (จาก IP: 203.172.120.34)
ขอบคุณครับที่เข้ามาตอบ
คือที่ผมมีซื้อ Program ที่เป็น POS มาใช้มันพิมพ์ Slip ไทยได้ 3 ระดับ ปกติเลยครับ โดยไม่ผ่าน Driver ด้วยครับ พิมพ์ผ่าน COM1 โดยตรงเลยครับ พอดีผมต้องทำ Project พิมพ์ เพิ่มเองเพื่อใช้งานอื่นด้วย เลยยังไม่รู้จะทำยังไง

ขอบคุณครับ
จากคุณ : A / dbu2001@hotmail.com [2014-12-10 17:57:18]

58.11.77.215 ความคิดเห็น #29178 (จาก IP: 58.11.77.215)
ลองเข้าไดดูในเว็บที่ผมบอกมันมีเอกสารสำหรับเขียนโปรแกรมแต่ไม่ตรงมากนัก
ต้องลองทดสอบดูเองเพราะผมดูจากเอกสารแล้วไม่รองรับ
จากคุณ : maddog [2014-12-10 21:45:56]

203.172.120.34 ความคิดเห็น #29182 (จาก IP: 203.172.120.34)
ขอบคุณครับที่ช่วยตอบนะครับ
คือ ที่ผม เช็คข้อมูลตอนซื้อ Printer ระบุ เลือก Port เป็น Serial/สมอ ครับ ผมคิดว่าพิมพ์ไทยได้ครับ และ Program ที่ผมซื้อมาใช้ก็พิมพ์ไทย 3 ระดับได้ครับ แต่ผมมาเขียน VB.Net เพื่อพิมพ์ ผ่าน COM Port มันไม่จัดระดับ ครับ และผมก็ยังไม่นู้วิธีครับ ยังงี้แล้วกันครับ ถ้ามีท่านใดเคยเขียน แล้วทำได้ แล้วคิดว่ามี ค่าใช้จ่าย ลองเสนอมาครับ ผมจะลองเสนอ บริษัท ดูครับ แล้วอีกอย่างถ้าผมได้ Code มาผมจะลงไว้ให้ครับ เพราะ หาใน Google ก้ไม่ค่อยมีครับ ถามที่ Epson Call Center ก้บอกว่าต้อง อยู่ที่ App สั่งมาครับ

ขอบคุณครับ
จากคุณ : A / dbu2001@hotmail.com [2014-12-11 10:51:52]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th